_______
Tekst alternatywny
OBÓZ LETNI ŁEBA 2019 info
78. Zgrupowanie ASW 14.VI.
Egzamin Karate 17.VI.
Tekst alternatywny
3 medale - Żory
6 medali - Starachowice
8 medali - Malanów
5 medali - Wołów
16 medali - Nysa
Zobacz wszystkie sukcesy
Tekst alternatywny
Tekst alternatywny
Tekst alternatywny


_______
Zawodnicy Klubu - Alan Krawców

                                        ALAN  KRAWCÓW  -  5.2 kyu

                                       Czytaj całość...
Zawodnicy Klubu


 JAKUB  MYTYCH
  ALAN  KRAWCÓW
  DAWID  KANIA
     
     
 DARIA  BARAN
  NATALIA  KRAWCÓW
  KINGA  JEZIERZAŃSKA
     
     
 KATARZYNA  NOWAK
  JAKUB  KOPREK
  BARTOSZ  HADRYŚ
     
     
 BARTOSZ  PYDYCH
  MELANIA  KRZYSZTOŃ
  KACPER  PAWELEC
     
     
 MAGDALENA  JÓZEFOWICZ
  NADIA  PIERZ
  SZYMON  ZAWADA
     
     
 ZDZISŁAW  KALICIAK
  PATRYK  SOWORKA
  PIOTR  KALEMBA
     TURNIEJE ASW

Ostatnia aktualizacja: 09-05-2019


 Najbliższy Turniej  Termin  Miejsce  Do pobrania  Wyjazd 1

 
 
 
 
 IX. PUCHAR SOLNY  11.05.2019  Wieliczka  Oświadczenie dla ASW
 - upoważniamy: Paweł Papoń
 Zgoda Rodzica
  GOG 7.00

 
 
 
 

Pozostałe pliki do pobrania


 Nazwa  Działanie  Szczegóły

 
 
 Oświadczenie dla ASW  Pobierz plik  Na każdy Turniej należy wypisać na nowo
 - tego dokumentu nie dajemy na weryfikacji !
     
 Lekarze sportowi w okolicy  Pobierz plik  Od 1. Marca 2019 roku można udać się do
 lekarza pierwszego kontaktu  Zobacz rozporządzenie
     
 Wykaz badań do Karty Zdrowia  Pobierz plik  Zobacz, jakie badania musisz wykonać
     
 Licencja Zawodnika PZK  Pobierz plik  Deklaracja Zawodnika Polskiego Związku Karate
     
 Paszport EKO  Pobierz plik  Zobacz, jak otrzymać Paszport EKO
     
 Karta Zdrowia Sportowca  Przód karty

 Tył karty
  Wydrukuj Kartę Zdrowia Sportowca w domu

Objaśnienia dot. wyjazdów 1


 Nazwa  Miejsce wyjazdu  Zobacz na mapie  Zbiórka

 
 
 
 TOP  TARNÓW OPOLSKI
 Hala Sportowa, ul. Kopernika 10a
   Dojazd  10 min. wcześniej
       
 ZDZ  ZDZIESZOWICE
 Parking - Malorny, ul. Chrobrego 18
   Dojazd  10 min. wcześniej
       
 GOG  GOGOLIN
 PKS, ul. Ligonia
   Dojazd  10 min. wcześniejCzytaj całość...
RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana* danych osobowych jest Akademia Sztuk Walki Tarnów Opolski-Zdzieszowice (ASW). Klub będzie przetwarzać Pani/Pana* dane wyłącznie w celu realizacji działań statutowych Klubu, promocji Klubu. Niedopuszczalne jest przetwarzanie Pani/Pana* danych w celu marketingu bezpośredniego. 

Prawo do sprzeciwu:
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu* prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana* danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana* dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana* interesów, praw i wolności.

Klub będzie przechowywać dane przez okres Pana/Pani członkostwa lub realizacji projektów, w których Klub bierze udział. Pani/Pana* dane osobowe mogą zostać przekazywane wyłącznie członkom Zarządu lub osobom upoważnionym przez Zarząd, którym powierzono pisemnie przetwarzanie danych osobowych i którzy ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania. 

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu* prawo do: a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych, 
c) żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, 
d) przenoszenia danych, 
 e) wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Podanie danych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może utrudnić albo uniemożliwić Pana/Pani uczestnictwo w działaniach statutowych podejmowanych przez Klub, realizowanych projektach. 

Odbiorcą danych osobowych mogą zostać: 
- uprawnione organy publiczne, 
- podmioty dostarczające korespondencję, 
- podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji, 
- podmioty świadczące usługi zdrowotne i usługi ubezpieczeniowe, 
- podmioty organizujące zawody, seminaria, obozy i inne formy zgrupowań i zajęć sportowo-rekreacyjnych wynikających ze statutu ASW. 
- podmioty, których działania są niezbędne dla celów realizacji statutowej działalności ASW. 

Informujmy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana* dane nie są profilowane. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu* prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana* danych osobowych, (w tym należących do szczególnej kategorii), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem. W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora przysługuje prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Z uprawnień może Pan/Pani skorzystać, kontaktując się z Administratorem danych pisemnie lub przez e-mail: lub

Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce takim organem jest Prezes Urzędu Ochrony Danych osobowych.

Utworzono: 03-10-2018, godz.: 13.31

Wakacje 2018

                                  Trwa wakacyjna przerwa w prowadzeniu zajęć. Zapraszamy od 3. Września 2018

<< Start < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnia >>

Wyniki 19 - 27 z 1465


regulamin serwisu | linki | pliki do pobrania | dzieci w karate
www.ASW24.pl '1994-2019'
© copyright by pablo